Sök

Back to work

  1. Starta med mjukhet: Besök ditt kontor och äter lunch ett par gånger innan du är igång på jobbet. Innan det är dags att smyga igång. Långsamt. I din takt.

  2. Be chefen vara extremt tydlig – gör en tydlig arbetsbeskrivning för tjänsten baserad på 100%. Vilka är dina uppgifter och ansvar ingår? Bryt ned tjänsten och starta med väldigt enkla och konkreta arbetsuppgifter. DU behöver framförallt en tillit till din chef, arbetsgrupp och till uppgifterna. Ju tydligare ju bättre. Våga ställa frågor. Våga ta din plats. Våga vara tydlig med vad du vill.

  3. Trappa upp lite i taget och varsamt – gå från 25% till 50%, 75% och 100% . Anpassa arbetstiden och arbetsuppgifterna. Utmattning och stress behöver en närvarande ledare och en tät dialog. Jag har många kunder som sitter som chefer och jag vet att detta är krävande även för dem. De flesta har inte kunskapen eller stödet.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla